Sikkerhet og personvern

Firma- og personopplysninger vi får oppgitt ved medlemsregistrering vil kun brukes til å innfri våre forpliktelser til deg som kunde. Disse opplysningene vil også kunne brukes til å sende informasjon om oppgradering av våre websider, nye tjenester og tilbud o.l. Mottager vil ha anledning til å melde seg av vår mailing-liste ved mottak av hvert enkelt nyhetsbrev. Kunder kan be om å få innsyn i egne personopplysninger registrert hos oss, og få mulighet til å endre de registrerte opplysningene.