Prissammenligninger

Hvorfor lager vi og publiserer prissammenligninger med våre konkurrenter på nettet?

Da ToolBox publiserte egne prissammenligninger både innen mat og kontorartikler i 2005 var vi, etter det vi kan forstå, de første i Norge til å gjøre dette. Vi sammenlignet en kurv med de antatt 20 mest omsatte varene. Prisene ble hentet på en vilkårlig dato fra konkurrentenes websider, der disse var tilgjengelige enten med eller uten passord. Vi inkluderte alle gebyrer som fremkom, som frakt- og fakturagebyr.

Hvorfor? Vi ønsket en større åpenhet rundt prisforskjeller i et marked der alle selger stort sett de samme varene. Spesielt innen mat hvor det kan det være 4 prisjusteringer, stort sett oppover, gjennom et år er det greit å kunne følge med. Sammenligninger innen netthandel og foretatt av utenforstående, som regel avisene, skjer altfor sjeldent.

Vi fortsetter å publiserer prissammenligninger fordi vi mener det gir deg som kunde en bedre innsikt i hva du og ditt firma bruker pengene på.