Gatebarnas far

ToolBox samarbeider med Gatebarnas Far

Gatebarnas Far har i mange år hjulpet de vanskeligstilte og hjemløse i Oslo. Virksomheten, som ble startet av Arne Skarpsno, driver i dag et storkjøkken på Romsås der det blir delt ut mat.

ToolBox støtter Gatebarnas Far gjennom to tiltak:

  • mat som nærmer seg utløpsdato blir hentet hos oss 1 gang i uka
  • flaskepant fra våre kunder blir gitt videre til Gatebarna og gir et godt tilskudd for driften

 

Les mer om Gatebarna.

Ta gjerne direkte kontakt på mobil 98 05 83 45 dersom du har noe å bidra med.  Her er pressemeldingen da vi lanserte ordningen med flaskepant i 2013:

Flaskepant resirkluleres til støtte

«ToolBox, som holder til på Kalbakken, fikk overveldende oppslutning da de spurte sine bedriftskunder i Oslo og Akershus om å delta i en noe annerledes panteordning. Istedenfor selv å bli kreditert for pant gir bedriftene pantet videre til Gatebarnas far.

Ildsjelen Randi Granås, som leder arbeidet i Arne Skarpsno’s ånd, er takknemlig for et slikt bidrag fra næringslivet.

"Vi trenger all den hjelpen vi kan få. Pågangen fra rusmisbrukere og minstepensjonister, enslige mødre og familier er stor."

Gatebarnas far ble startet av Arne Skarpsno og etter hans bortgang i 2008 drives hans livsverk videre av mange frivillige medhjelpere. Mat som ellers hadde blitt kastet, blir hentet hos lignende bedrifter som ToolBox og kjørt til deres storkjøkken på Romsås. Herfra distribueres maten videre til en rekke trengende enkeltindivider og institusjoner.

-Hver uke hentes mat som er i ferd med å gå ut på dato og som vi ikke ønsker å selge videre. Indirekte støtter dermed våre kunder allerede arbeidet til Gatebarna. Med den flotte responsen vi fikk rundt panteordningen kan de nå bidra med enda mer, sier daglig leder i ToolBox, Sven F. Thome.

-Det er allerede en rekke bedrifter som bidrar med mat vet jeg, men jeg utfordrer herved våre konkurrenter til å bidra med pant på samme måte som vi gjør.»

Gatebarna pant Gr.dalens avis 03.04.13.jpg